vineri, 17 decembrie 2010

Hotărâri ale Consiliului Local al Primariei Zamostea pe anul 2009

HCL nr. 1 / 29.01.2009 privind cuantumul veniturilor ocazionalePDFDeschide
HCL nr. 2 / 29.01.2009 privind suportarea unor cheltuieli din prevederile bugetarePDFDeschide
HCL nr. 3 / 27.02.2009 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publicePDFDeschide
HCL nr. 4 / 27.02.2009 privind suportarea unor cheltuieli din prevederile bugetare alocate învăţământului pe anul 2009PDFDeschide
HCL nr. 5 / 27.02.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de UrgenţăPDFDeschide
SageataAnexa nr. 1 la HCL nr.5 / 27.02.2009 ce contine Organigrama şi numărul de personal (angajaţi şi/sau voluntari )PDFDeschide
HCL nr. 6 / 25.03.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Bibliotecii comunalePDFDeschide
SageataAnexa nr. 1 la HCL nr.6 ce contine regulamentul de organizare si functionare a bibliotecii comunale ZamosteaPDFDeschide
HCL nr. 7 / 25.03.2009 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comuneiPDFDeschide
SageataAnexa nr. 1 la HCL nr.7 ce contine bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009PDFDeschide
HCL nr. 8 / 25.03.2009 privind suportarea unor cheltuieli din prevederile bugetare
alocate învăţământului pe anul 2009
PDFDeschide
HCL nr. 9
HCL nr. 10 / 24.03.2009 privind aprobarea ORGANIGRAMEI şi STATULUI DE FUNCŢII ale aparatului de specialitatePDFDeschide
SageataAnexa nr. 2 la HCL nr.10 ce contine stat de functii ale personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei ZamosteaPDFDeschide
HCL nr. 11 / 24.04.2009 privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ A COMUNEI ZAMOSTEA”PDFDeschide
HCL nr. 12 / 24.04.2009 rivind întreţinerea şi exploatarea fondului de păşune
proprietatea privată a primăriei şi stabilirea taxei de păşunat pe anul 2009
PDFDeschide
HCL nr. 13 / 24.04.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 37/31.10.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor localePDFDeschide
HCL nr. 14 / 24.04.2009 privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi Consiliul LocalPDFDeschide
HCL nr. 15 / 27.05.2009 privind suportarea unor cheltuieli din prevederile bugetare alocate învăţământului pe anul 2009PDFDeschide
HCL nr. 16 / 27.05.2009 privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2008PDFDeschide
HCL nr. 17 / 27.05.2009 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru buget local pe anul 2009PDFDeschide
HCL nr. 18
HCL nr. 19
HCL nr. 20
SageataAnexa nr. 1 la HCL nr.20 , cu organigrama primarieiPDFDeschide
SageataAnexa nr. 2 la HCL nr.20 , cu statul de functiiPDFDeschide
HCL nr. 21
SageataAnexa nr. 1 la HCL nr.21 , completari la inventarul bunurilor care fac parte din domeniul publicPDFDeschide

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu