vineri, 17 decembrie 2010

Hotărâri ale Consiliului Local al Primariei Zamostea pe anul 2008

HCL nr. 19 / 20.06.2008 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor  consilierilor
hcl 19-20.06.2008.pdf

HCL nr. 20 / 20.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor
hcl 20-20.06.2008.pdf

HCL nr. 21 / 20.06.2008 privind constituirea Consiliului local
hcl 21-20.06.2008.pdf

HCL nr. 22 / 20.06.2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
hcl 22-20.06.2008.pdf

HCL nr. 23 / 20.06.2008 privind alegerea viceprimarului Consiliului local
hcl 23-20.06.2008.pdf

HCL nr. 24 / 20.06.2008 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
hcl 24-20.06.2008.pdf

HCL nr. 26 / 21.07.2008 privind suportarea unor cheltuieli din prevederile bugetare alocate învăţământului pe anul 2008
hcl 26-21.07.2008.pdf

HCL nr. 27 / 21.07.2008 privind aprobarea utilizării fondului de rulment în vederea finanţării a două investiţii
hcl 27-21.07.2008.pdf

HCL nr. 28 / 21.07.2008 privind infiinţarea Serviciului Public de Salubrizare a comunei Zamostea, judeţul Suceava
hcl 28-21.07.2008.pdf  + anexa la hcl nr. 28

HCL nr. 29 / 21.07.2008 publică privind modificarea ORGANIGRAMEI şi STATULUI DE FUNCŢII ale aparatului de specialitate al primarului comunei Zamostea
hcl 29-21.07.2008.pdf  + organigrama la hcl nr 29.pdf

HCL nr. 30 / 21.07.2008 privind acordarea de ajutoare umanitare
hcl 30-21.07.2008.pdf

HCL nr. 33 / 26.09.2008 privind MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ A COMUNEI ZAMOSTEA
hcl 33-26.09.2008.pdf

HCL nr. 34 / 26.09.2008 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru buget local pe anul 2008
hcl 34-26.09.2008.pdf

HCL nr. 35 / 28.09.2008 privind „Puncte de colectare deşeuri din ambalaje menajere”
hcl 35-28.09.2008.pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu